Novice prleškega portala

Prleški študentski klub z današnjim dnem objavlja Razpis za enkratno socialno pomoč za študente in dijake

Podelili bomo 15 denarnih pomoči socialno ogroženim študentom in dijakom iz Upravne enote Ljutomer. Višina razpisanih sredstev je 3.750,00€.

Preverite prijavno dokumentacijo in razširite novico tudi med sošolce ter prijatelje, da doseže tiste, ki pomoč zares potrebujejo. Razpis je namenjen dijakom in študentom, ki so v šolskem/študijskem letu 2022/23 člani Prleškega študentskega kluba. Če še niste naši člani, se lahko včlanite preko spletnega obrazca: https://www.prleski-student.si/postani-clan-psk.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ENKRATNE SOCIALNE POMOČI

  • status študenta/dijaka v študijskem letu 2022/2023,
  • vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starost 26 let,
  • članstvo PŠK v letu 2022/2023,
  • stalno prebivališče na območju Upravne enote Ljutomer in
  • pravočasna ter popolna prijavna dokumentacija s priloženim motivacijskim pismom.

ROK IN ODDAJA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Vlogo za pridobitev pomoči lahko izpolnite spodaj. Naložiti je potrebno potrdilo o članstvu PŠK, potrdilo o vpisu ter motivacijsko pismo.
Rok za oddajo je petek, 27.11.2022 do 23:59h.

Enkratno socialno pomoč bo prejelo 15 upravičenih oseb, ki bodo pravočasno poslale popolno dokumentacijo in izkazovale najšibkejši socialni status. Odločitev bomo sporočili preko elektronskega naslova ali drugega priloženega kontakta.

Dokumentacijo najdete na povezavi: PŠK - Enkratna socialna pomoč razpisna dokumentacija.pdf Spodnja aplikacija bo avtomatsko generirala fizično vlogo. Kopija bo poslana nam in vam na e-poštni naslov.

Več informacij: info@prleski-student.si