Novice prleškega portala

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR PRLEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Upravni odbor Prleškega študentskega kluba je na podlagi 2. odstavka 17. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba na svoji 2. korespondenčni seji UO, dne 7. decemra 2021, sprejel sklep št. 1, s katerim sklicuje redni občni zbor, ki bo v četrtek, 30. decembra 2021, ob 18. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer). V primeru večje udeležbe bo Občni zbor potekal preko video konference. Zato vas prosimo, da v kolikor se želite udeležiti Občnega zbora nam to sporočite na elektronski naslov: info@prleski-student.si

Predlagani dnevni red:
  • Potrditev dnevnega reda
  • Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
  • Izvolitev delovnega predsedstva
  • Volitve organov PŠK
  • Razglasitev izida glasovanja
  • Razno

Priloge so dostopne priloge so dostopne na povezavi.

Objava kandidatur.

Predsednik Prleškega študentskega kluba
Mario Zuzzi l.r.

Ljutomer prlekija