Novice prleškega portala

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR PRLEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Upravni odbor Prleškega študentskega kluba je na podlagi 2. odstavka 17. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba na izrednem občnem zboru, dne 27. novembra 2022, sprejel sklep št. 1, s katerim sklicuje redni občni zbor, ki bo v nedeljo, 18. decembra 2022, ob 11. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer).

Predlagani dnevni red:
  • Potrditev dnevnega reda
  • Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
  • Izvolitev svetnika ŠOLS in ŠKIS
  • Razglasitev izida glasovanja
  • Razno

Priloge in seznam kandidatovso dostopne na povezavi.

Predsednik Prleškega študentskega kluba
Veronika Djačkaj l.r.

Ljutomer prlekija