Novice prleškega portala

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR PRLEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Upravni odbor Prleškega študentskega kluba je na podlagi 2. odstavka 17. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba na 2. redni seji UO, dne 4. februarja 2023, sprejel sklep št. 1, s katerim sklicuje redni občni zbor, ki bo v nedeljo, 5. marca 2023, ob 11. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer).

Predlagani dnevni red:
  • Potrditev dnevnega reda
  • Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
  • Izvolitev delovnega predsedstva
  • Potrditev finančnega in vsebinskega načrta 2023
  • Volitve organov PŠK
  • Razglasitev izida glasovanja
  • Razno

Priloge in seznam kandidatovso dostopne na povezavi.

Predsednik Prleškega študentskega kluba
Veronika Djačkaj l.r.

Ljutomer prlekija