PRLEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB
OBČNI ZBOR PŠK
Nadzorna-disciplinska komisija

Gašper Luka Pevec
Predsednik NDK
Žiga Novak
Član NDK
Erik Makoter
Član NDK
Svetnik

Veronika Djačkaj
Svetnica Sveta ŠOLS
in Zveze ŠKIS
Upravni odbor

Mario Zuzzi
Predsednik UO
@mario
040-790-074
Veronika Djačkaj
Podpresednica UO
Alen Lovrec
Član UO
Teja Fišinger
Članica UO
Eva Krajnc
Članica UO